Sahi ra chhito hisaab

Sahi ra chhito hisaab  jo kohipani saadhaaraNa hisaab sikna ra aBHyas garna chahaneko lagi tayar pariyeko ho
 

yo Appmaa tapaaiharule  100 sammakaa joD ghaTaau ra  10 sammakaa guran ra bhaagharuko abhyaasharu paaunu hunechha. yi hisaabkaa sadhaaran kuraaharu hun. yasmaa sunyako guran pani sameTieko chha jasle kaTaakeTiharulaai sunyako baaremaa ajha sajag garaauchha.

 

yasko lakchya ist, chaahi hisaabharu garna (20sammakaa joD ra ghaTaau) ra thorai  athawaa simit samayamaa 10 le guran garera (dui secondmaa) maanab dimaagmaa uttar pattaa lagaaera samjhanalaai ho.

 uniharulaai sayasammakaa hisaabharu garnako laagi sajilaisanga pattaa laagaaune euTaa sajilo tarikaa ho. 

sabbhandaa uttam tarikaa chaahi yasto chha jastai:

28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41

taaraaharuko sankhyaale  kati sajilo waa kati gaarho chha so dekkhaauchha.

 

yo App kasko laagi ho ta?

yo Appmaa dieko hisaabharu 6-9 barshakaa keTaakeTiharu arthaat praathamiktahakaa  schoolharuko paThyakramkaa saamagriharusanga garna uchit chhan.

uniharule praathamik tahaabhari yo saamagri samjhanu parne hunchha.


saathai ti bidhyaarthiharu jasle maadhyamik tahamaa yo saadharan saamagri abhyaas garekaa chhainan athawaa garera pani birsekaa chhan waa prasasta abhyaas garenan uniharuko laagi pani yo App kaamlaagdo chha. 

Yo APPle aaphai yo pani pramaanit garisakeko chha ki tyo shikchhyak jasle kamjor keTaakeTiharu chhan tiniharulaai bishes tarikaale sikaaunu parchha ti shikchhyak laai yo

App ekdam kaamlaagdo chha. (Dyscalculia-ankalaai ulto dekhne ek kisimro rog)

 

appko uchit prayog kasari garne?

Kun kisimko hisaab abhyaas garne tapaai aaphai nischya garnus.

Tapaailaai thaahaa chhaina? Chhaina bhane Yo Appmaa bhaeko krambadda hisaabma rahanus.

Yataa utaakaa pharak kisimmkaa hisaab garnu bhandaa, Lagaataar ekai kisimko hisaab aaphanai raphtaarmaa abhayaas garirahanu raamro hunchha.

Appmaa bhaeko hisaabharu tapaaiko dimaagle raamrosanga naTipesamma prayog gariraakhnos. 
 

Practice option for multiply/divide

Practise everything in one table: the 2 times table, the 2 times table back to front, and then divided by 2. This will make the relationship between these tables clearer. Try it for yourself!

 

puraskaar ke ho ?

puraskaar chaahi sakesamma chhiTo ra sahi tarikaabata  hisaabharu garna saknu ho.

Yasle gardaa pachhi garnu parne ganitkaa kuraaharu raamrosanga ra ajhai chhiTo garna sakkinchha bhanera tapaaile pattaa lagaaunu hunechha.

 

Yo Appko Sahi ra chhito hisaab

  

Yo app  APP storema iphone ra iPadkaalaagi sittaima upalabdha chhan

   

Ra sittaima play storemaa upalabdha chhan
App store wa Play storemaa jaanako lagi chhitrama thichanuhos

 

ke tapai sajilo ra chhito hisaab pratii khusi hunuhuncha?

Yo Appko mulya Rs 99 or 100  ho

Colophon

app nirmankartaaharu:

Marleen Breuking

SHAIChhik yojanaa

marleen@breuking.nl

Manus Breuking

Prabidhik  yojanaa

manus@breuking.nl

Joop Daemen

SHAIChhik yojanaa

joop@breuking.nl

  İM&M Breuking 
     
 

sahira chhito hisaab ramailo hos, suvakamana !