Räkna Rätt och Snabbt

Räkna Rätt och Snabbt är avsedd för alla som vill öva de grundläggande räknesätten och upprätthålla kunskaperna.
 

I den här appen finns övningar med addition och subtraktion upp till 100 och multiplikations- och divisionstabellerna upp till 10. De här är de nödvändiga byggstenarna i matematiken. Nollans tabell har lagts till för att göra barn mer medvetna om siffran noll. 
Räkna Rätt och Snabbt är ett metodoberoende instrument för huvudräkning!

 

Det slutliga målet är att svaren på addition och subtraktion på summor upp till 20 och tabellerna upp till 10 snabbt (inom två sekunder) kan tas från minnet. Dessa summor är då memorerade.
För summor upp till 100 gäller att sättet att räkna är automatiserat. Det bästa sättet är uppdelningsmetoden: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41
Svårighetsgraden indikeras av asterisker.
 

För vem är är appen avsedd?

Räkneexemplen i appen ingår i läroplanen som erbjuds lågstadieelever från slutet av första klass t.o.m.  tredje klass. Den delen av undervisningen måste sedan upprätthållas under hela skoltiden!

Den här appen är också mycket lämplig för studenter på gymnasiet som inte tillräckligt har övat in dessa grundfunktioner i grundskolan eller för de som har tappat en del av dessa kunskaper.

Appen har också visat sig mycket användbar som ett verktyg för specialundervisning och som ett "hjälpmedel" för dem med dyskalkyli. De flesta barn med förmodad dyscaculi visar sig kunna övervinna räkneproblemen med bra undervisning i huvudräkning!
 

Strukturen för beräkningsnivåerna i appen

 

Addition och subtraktion upp till 10

 

Addition och subtraktion upp till 20

 

Addition och subtraktion upp till 100

 

Multiplikationstabellerna från 0 till 5 och 10  

 

Multiplikationstabellerna från 6 till 9

 

Divisionstabellerna från 1 till 5 och 10

 

Divisionstabellerna från 6 till 9

 

Till varje typ av uppgifter hör en egen spelskärm
            
 
Hur kan du bäst använda appen?

Öva uppgifterna först utan tid.
I övningsläge (X) visas det korrekta svaret efter ett felaktigt svar.
Felaktiga uppgifter upprepas alltid.
Först när det går bra börjar du träna i snabb takt.
Så först RÄTT och efter det SNABBT!

 

Håll dig till följden av uppgifterna i appen!

Det är mycket viktigt att hålla sig till den angivna följden.
Öva först alla uppgifter upp till 10 tills du kan dem bra och framför allt snabbt!
De här är de viktigaste uppgifterna för att lära sig huvudräkning!!

Dessa uppgifter behövs nämligen för att kunna klara av de följande uppgifterna. De blir på det sättet lättare att lära sig.
Det är bättre att jobba länge med en typ av summor än att för snabbt fortsätta med nästa!
 

Öva multiplikationstabellerna smart med tabellknappen
När man ska öva multiplikationstabellerna är det viktigt att göra det så smart som möjligt. För att hjälpa dig med det har vi gjort en tabellknapp. Tabellknappen är bara aktiv när du övar multiplikationstabellerna! Se på exemplet till vänster:

Öva multiplikationstabellerna i sekvens

Öva multiplikationstabellerna slumpmässigt

Öva multiplikationstabellernal omvänt slumpmässigt

 
Övningsvariant för multiplikation-division

Öva allt som hör till 2ans tabell: öva först som du är van vid, vänd sedan på siffrorna i tabellen och avsluta med att dela istället för att multiplicera. Sammanhanget mellan de olika tabellerna blir då tydligare. Försök så får du se!

 

Öva uppgiftstyperna 6, 7, 8, 9* extra bra

6- 7- 8- och 9ans* svåra tabeller är de 16 svåra multiplikationssummorna.

Öva dessa summor extra bra ihopblandade, baklänges ihopblandade och som divitionstabeller! 

6x6

6x7

6x8

6x9

7x6

7x7

7x8

7x9

8x6

8x7

8x8

8x9

9x6

9x7

9x8

9x9

 

 

 

 

Vad är belöningen?

Efter en serie uppgifter visar en smiley hur många av dem du har gjort rätt eller fel.

Ju mer korrekta uppgifter, desto gladare smiley!

Till slut blir belöningen att du kommer att märka hur bra det känns att rätt och snabbt kunna utföra dessa uppgifter!

På så vis kommer du i framtiden att uppleva att all matte går bättre och snabbare!
 

Appen Räkna Rätt och Snabbt

 

Appen finns gratis i App Store för iPhone och iPad

   

och finns i Play Store.

Klicka på bilden för App Store eller Play butik för att gå direkt till önskad butik.

 

Är du nöjd med Räkna Rätt och Snabbt?

Appen finns att köpas för 0,99 €.

Juridisk anmärkning

Denna app är utvecklad av:

Marleen Breuking

Didaktik + design

marleen@breuking.nl

Manus Breuking

Teknik + design

manus@breuking.nl

Joop Daemen

Syn på räkning  

joop@breuking.nl

  ©M&M Breuking 
     
 

Ha kul och lycka till med Räkna Rätt och Snabbt!