Räkna Rätt och Snabbt

Räkna Rätt och Snabbt är avsedd för alla som vill öva de grundläggande räknesätten och upprätthålla kunskaperna.
 

I den här appen finns övningar med addition och subtraktion upp till 100 och multiplikations- och divisionstabellerna upp till 10. De här är de nödvändiga byggstenarna i matematiken. Nollans tabell har lagts till för att göra barn mer medvetna om siffran noll. 
 

Det slutliga målet är att svaren på addition och subtraktion på summor upp till 20 och tabellerna upp till 10 snabbt (inom två sekunder) kan tas från minnet. Dessa summor är då memorerade.
För summor upp till 100 gäller att sättet att räkna är automatiserat. Det bästa sättet är uppdelningsmetoden: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41
Svårighetsgraden indikeras av asterisker.
 

För vem är är appen avsedd?

Räkneexemplen i appen ingår i läroplanen som erbjuds lågstadieelever från slutet av första klass t.o.m.  tredje klass. Den delen av undervisningen måste sedan upprätthållas under hela skoltiden!

Den här appen är också mycket lämplig för studenter på gymnasiet som inte tillräckligt har övat in dessa grundfunktioner i grundskolan eller för de som har tappat en del av dessa kunskaper.

Appen har också visat sig mycket användbar som ett verktyg för specialundervisning och som ett "hjälpmedel" för dem med dyskalkyli.
 

Hur kan du bäst använda appen?

Öva uppgifterna först utan tid. I övningsläge (X) visas det korrekta svaret efter ett felaktigt svar. Felaktiga uppgifter upprepas alltid. Först när det går bra börjar du träna i snabb takt. Så först RÄTT och efter det SNABBT!

Du bestämmer själv vilken typ av uppgifter du vill öva.

Om du inte vet det, så håll dig till följden på uppgifterna i appen.

Det är bättre att öva en typ av uppgifter flera gånger för att få upp hastigheten än att slumpmässigt hoppa fram och tillbaka mellan uppgifterna.

Du kan använda uppgifterna i appen om och om igen tills du aldrig glömmer dem!

 

Övningsvariant för multiplikation-division

Öva allt som hör till 2ans tabell: öva först som du är van vid, vänd sedan på siffrorna i tabellen och avsluta med att dela istället för att multiplicera. Sammanhanget mellan de olika tabellerna blir då tydligare. Försök så får du se!

 

Vad är belöningen?

Efter en serie uppgifter visar en smiley hur många av dem du har gjort rätt eller fel.

Ju mer korrekta uppgifter, desto gladare smiley!

Till slut blir belöningen att du kommer att märka hur bra det känns att rätt och snabbt kunna utföra dessa uppgifter!

På så vis kommer du i framtiden att uppleva att all matte går bättre och snabbare!
 

Appen Räkna Rätt och Snabbt

  

Appen finns gratis i App Store för iPhone och iPad

   

och finns i Play Store.
Klicka på bilden för App Store eller Play butik för att gå direkt till önskad butik.

 

Är du nöjd med Räkna Rätt och Snabbt?

Appen finns att köpas för 0,99 €.

Juridisk anmärkning

Denna app är utvecklad av:

Marleen Breuking

Didaktik + design

marleen@breuking.nl

Manus Breuking

Teknik + design

manus@breuking.nl

Joop Daemen

Didaktik

joop@breuking.nl

  ©M&M Breuking 
     
 

Ha kul och lycka till med Räkna Rätt och Snabbt!