Regne Riktig og Raskt

Regne Riktig og Raskt er utviklet for alle som ønsker å øve og opprettholde ferdighetene i aritmetikk.
 

I dette programmet finner du addisjons og subtraksjons oppgaver opp til 100, og multiplikasjons og divisjonsganger til og med 10.

Dette er grunnlaget som trengs for å kunne regne.

0-gangen tatt med for å gjøre barn mer bevisste på tallet 0.

 

Det endelige målet er at du automatisk (innen 2 sekunder) vet svarene på addisjons -og subtraksjonsoppgaver opp til 20 og multiplikasjon -og divisjonsganger til og med 10.

For oppgaver opp til 100 er målet at også regnestrategier er blitt lagret i hukommelsen. En av de beste strategiene er: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41

Vanskelighetsgraden blir angitt med stjerner.

 

Hvem er appen laget for?

Oppgavene i appen omfatter temaer som passer for barn i barneskole i alderspennet mellom 6-9 år. De trenger å mestre dette lærestoffet gjennom hele skoletiden.

I tillegg er denne appen også godt egnet for eldre elever som ikke jobbet tilstrekkelig med disse regneartene  tidligere, eller som rett og slett har glemt hvordan det gjøres.

Appen har også vist seg å være svært nyttig som et hjelpemiddel i spesialundervisning og som en hjelp ved dyskalkuli.

 

 

 

Addisjon og subtraksjon opptil 10

 

Addisjon og subtraksjon opptil 20

 

Addisjon og subtraksjon opptil 100

 

Multiplikasjonstabellene fra 0 til 5 og 10

 

Multiplikasjonstabellene fra 6 til 9

 

Divisjontabeller fra 1 til 5 og 10

 

Divisjontabeller fra 6 til 9

 

 
           
 

Hvordan bruke appen på best måte?

Øv summene først uten tid. I praksismodus (X) vises det riktige svaret etter feil svar. Feilbeløpene gjentas alltid. Først når dette går bra vil du begynne å trene med fart. Så først bra og bare så fort!

 

Du bestemmer selv hvilke oppgaver du vil øve på, og på hvilket nivå.

Vet du det ikke? Hold deg da til progressjonen i appen.

Det er bedre å øve en regneart flere ganger og  prøve å få opp farten enn å øve alle regneartene i tilfeldig rekkefølge.

Du kan øve på å løse oppgavene helt til du kan dem utenat!
 

Øvings variant for multiplikasjon-og divisjon gangene

Øv en ganger: for eksempel 2 gangen, så 2 gangen baklengs og deretter dele på 2. Sammenhengen mellom disse gangene blir da tydeligere. Prøv det!

 

Hva er belønningen?

Etter en serie summer viser et smiley hvor mange av disse summene du har og har feil.

Jo flere summer vel, jo lykkeligere smilingen!
 

Endelig belønningen er at du vil oppdage hvor nyttig det er å kunne regne riktig og fort.

Du vil oppdage at oppgavene i de fire regneartene etter hvert vil bli både lettere å løse og gå kjappere!
 

Appen Regne Riktig og Raskt

  

Programmet er tilgjengelig i App Store for iPhone og iPad gratis

   

Også tilgjengelig i Play Store.

Klikk på bildet av App Store eller Play butikken for å gå direkte til ønsket butikk.

 

Fornøyd med Regne Riktig og Raskt?

Appen er til salgs for NOK 10,-

Kolofon

Dette programmet er utviklet av:

Marleen Breuking

didaktikk + design

marleen@breuking.nl

Manus Breuking

teknikk + design

manus@breuking.nl

Joop Daemen

didaktikk

joop@breuking.nl

  ©M&M Breuking 
     
 

Ha det gøy, og lykke til med Regne Riktig og Raskt!