Goed Snel Rekenen (Premium)

Goed Snel Rekenen (Premium)

De naam staat voor:

Eerst Goed en dan steeds Sneller Rekenen

Goed Snel Rekenen (Premium)

De app Goed Snel Rekenen (Premium) is ontwikkeld voor iedereen die de basisbewerkingen van het rekenen wil trainen en onderhouden.

In de app staan oefeningen met de splitsingen tot 10, de optel- en aftreksommen tot 100 en de tafels en deeltafels tot 10. Dit zijn de noodzakelijke bouwstenen van het rekenen!

Einddoel is dat de antwoorden bij de splitsingen tot 10, optel- en aftreksommen tot 20 en de tafels tot 10 snel (binnen 2 seconden) uit het geheugen gehaald worden. De sommen zijn dan gememoriseerd. Voor de sommen tot 100 geldt dat de manier van uitrekenen geautomatiseerd is.
De beste manier is de rijgmethode: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41.
De moeilijkheidsgraad is aangegeven in de app met sterretjes**.

Voor wie is de app bedoeld?

De sommen in de app betreffen de leerstof die wordt aangeboden aan basisschool-leerlingen van groep 3 tot en met groep 5. Deze leerstof moet de hele basisschooltijd onderhouden worden!

Daarnaast is deze app ook heel geschikt voor leerlingen van de middelbare school die deze basisbewerkingen op de basisschool onvoldoende hebben getraind of bij wie deze kennis is weggezakt. Het is belangrijk om ze hierbij te begeleiden, omdat deze leerlingen vaak een hoog frustratieniveau hebben opgebouwd!

De app blijkt ook uitermate bruikbaar als hulpmiddel bij remedial teaching en als ‘geneesmiddel’ bij dyscalculie. Veel kinderen krijgen namelijk onterecht de diagnose dyscalculie. De meeste kinderen met vermoedens van dyscalculie blijken bij goed hoofdrekenonderwijs hun rekenproblemen te kunnen overwinnen!

De opbouw van de rekenniveaus

De splitsingen van 1 tot 10* Optellen en aftrekken tot 10 Optellen en aftrekken tot 20 Optellen en aftrekken tot 100 De tafels van 0 tot 5 en 10 De tafels van 6 tot 9 De deeltafels 1 tot 5 en 10 De deeltafels van 6 tot 9

*De splitsingen van 1 tot 10

Het kunnen splitsen van getallen tot en met 10 is een noodzakelijk voorwaarde om te leren rekenen zonder te tellen! Tellen vertraagt het rekenen en is niet vol te houden bij moeilijke sommen.
Uiteindelijk moeten de splitsingen goed en snel beheerst worden zonder gebruik van materiaal. Hoeveel tijd dat kost is voor ieder kind verschillend.
Ter indicatie: een leerling van 8 jaar mag niet meer tellend rekenen!
Splitsingen met het getal 0 zijn geen splitsingen, maar wel belangrijk voor het inzicht.

Het belang van splitsen in voorbeelden

Kinderen die alle splitsingen beheersen weten welke getallen bij elkaar horen en kunnen zo al vier sommen per splitsing maken, zoals bijvoorbeeld met de getallen 2, 5 en 7: 2+5=7, 5+2=7, 7-2=5, 7-5=2

Inhoudelijk schema opbouw rekenniveaus in de app

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in hoofdrekenen is een pdf-bestand toegevoegd met een inhoudelijk schema van de rekenniveaus in de app.
Zie Inhoudelijk schema opbouw rekenniveaus GSR (Premium) bij Downloads.

Ieder niveau heeft een eigen speelscherm

Hoe kun je de app het beste gebruiken?

Oefen sommen eerst zonder tijdsdruk. In de oefenmodus (X) verschijnt na een fout antwoord het goede antwoord. De fout gemaakte sommen worden altijd herhaald.
Vooral bij de splitsingen en sommen tot 10 en tot 20 blijkt vaak dat een kind nog materiaal nodig heeft. Maak hier gebruik van, tot je zeker weet dat een kind het zonder kan! Voorbeelden van goed materiaal zijn Unifux Cubes, (of Legoblokjes), de Getallenlijn, en Numicon. Die materialen laten de 10-structuur op verschillende wijze zien.

Pas als dit goed gaat ga je op snelheid trainen. Beter goed en lang aan een somtype werken dan te snel doorgaan naar het volgende somtype! Dus eerst GOED en dan pas SNEL!

Houd de volgorde van de sommen in de app aan!

Oefen eerst de splitsingen en sommen tot 10 tot je ze allemaal goed maar vooral ook heel snel kent! Dit zijn de belangrijkste sommen van het hoofdrekenen!! Deze sommen zijn namelijk nodig om de volgende rekensommen te kunnen maken. Die worden daardoor makkelijker om te leren.

Tips

Kiezen uit de cijfervolgorde van het toetsenbord

Bij Instellingen kun je kiezen uit de cijfervolgorde van het numeriek toetsenbord.


NIEUWE KNOP: Rekenniveaus - Mijn keuze

Met de knop Mijn keuze kun je zelf kiezen welke rekenniveaus je door elkaar wilt oefenen. Wil je bijvoorbeeld de tafels en deeltafels van 3, 6 en 9 door elkaar oefenen? Of alle + sommen tot 10 en + sommen tot 20? Dat kan nu met de knop Mijn keuze. Selecteer de niveaus en oefenen maar!

De tijdbalk aan of uit

Veel kinderen vinden het lekker spannend om per som de tijd te zien die ze nog hebben. Andere kinderen worden daar bloednerveus van. Kies zelf!

De tafels oefenen met de tafelknop

Bij het oefenen van de tafels is het belangrijk om dit zo slim mogelijk te doen. Om je daarbij te helpen is de tafelknop ontworpen.
De tafelknop is alleen actief als je met tafels gaat oefenen!
De tafel op volgorde oefenen
De tafel door elkaar oefenen
De tafel omgekeerd door elkaar oefenen

Slimme manier van oefenen bij vermenigvuldigen-delen

Rekenniveaus: Oefen alles apart rondom één tafel: de tafel van 2 op volgorde, de tafel van 2 door elkaar en dan omgekeerd. Oefen daarna de deeltafel van 2.
Mijn keuze: Oefen nu de tafel van 2 en de deeltafel van 2 door elkaar.
De samenhang tussen deze tafels worden dan duidelijker.

Somtype 6, 7, 8, 9 * extra goed oefenen

Oefen de laatste 16 tafelsommen goed en je bent er!


Klaar met alle niveaus?

Proficiat! Dan is het vanaf nu heel belangrijk om die kennis bij te houden! Gebruik de app regelmatig voor het herhalen van de sommen tot je ze nooit meer vergeet!

De app gebruiken als test

Wil je weten hoeveel je nog weet? Test dan eerst alle niveaus met een sterretje*.
Tip hierbij: gebruik geen Enter bij de snelste tijden. De volgende som komt toch al heel snel.
Als je die sommen allemaal goed en snel (2 seconden) kent, dan kun je op zoek naar apps die een hoger niveau aanbieden.

Wat is de beloning?

Hoe meer sommen goed, hoe vrolijker de Smiley!

Na een sommenreeks laat een Smiley zien hoeveel van die sommen je goed en fout hebt. Hoe meer sommen goed, hoe vrolijker de Smiley!
Uiteindelijk is de beloning dat je zult merken hoe fijn het is om deze bewerkingen goed en snel te kunnen doen! Daardoor zul je ervaren dat al het rekenen dat daarop volgt ook beter en sneller gaat!

NIEUW! Feestelijke Smileys bij 0 fouten

Geen afleiding in de app

De app ziet er zo simpel mogelijk uit. Er wordt niets opgeslagen. De ervaring leert dat juist de zwakke rekenaars dit fijn vinden!

Downloads

Klik op Inhoudelijk schema opbouw rekenniveaus GSR (Premium) om dit te openen.

Scoreformulier Goed Snel Rekenen downloaden

Om toch scores bij kunnen te houden zijn er scoreformulieren ontwikkeld op papier. In kleur om er stickertjes op te kunnen plakken, in zwart-wit om zelf in te kleuren.
Klik op een scoreformulier om ‘m te downloaden:
Scoreformulier alle rekenniveaus GSR (Premium) in kleur
Scoreformulier alle rekenniveaus GSR (Premium) in zwart-wit

De app Goed Snel Rekenen

De app is gratis te downloaden en bevat een klein balkje met advertenties. De gratis app is volledig te gebruiken! De Premium versie van de app is reclamevrij!


Goed Snel Rekenen Premium

Speciaal voor gezinnen en voor scholen is er de reclamevrije versie van de app Goed Snel
Rekenen: Goed Snel Rekenen Premium.

Apple: Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld. Android: U kunt op Google Play gekochte apps delen met tot wel vijf gezinsleden via de Google Play-gezinsbibliotheek.

Goed Snel Rekenen Goed Snel Rekenen Premium
Gratis
Volledig te gebruiken
Reclame vrij
Delen met gezin (iOS) / Gezinsbibliotheek (Android)
Speciaal voor scholen
Klik op de afbeelding om direct naar de App Store te gaan
Klik op de afbeelding om direct naar de Play Store te gaan

Achtergrondinformatie

Achtergrondartikelen over rekenen door Joop Daemen

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in rekenen zijn hier 2 PDF's toegevoegd met een visie op het belang van hoofdrekenen en rekenproblemen, emoties en metacognitie.
Klik op Het belang van hoofdrekenen - Joop Daemen om dit artikel te openen.
Klik op Rekenproblemen, emoties en metacognitie - Joop Daemen voor het tweede artikel.

Het testen van Goed Snel Rekenen

De app is uitgebreid getest door leerlingen van groep 4 tot en met 8 van Saltobasisschool de Driestam in Eindhoven. De kinderen vonden het erg leuk, waren daardoor zeer gemotiveerd en merkten dat ze beter werden in rekenen! Uit toetsen bleek dit ook! De leerkrachten waren zeer enthousiast, want ze konden kinderen gericht een onderdeel van het hoofdrekenen laten oefenen of herhalen.

Ieder kind oefent volledig op zijn of haar eigen niveau! De kinderen bleken goed in staat om zelf te bepalen welk somtype en op welk tempo ze wilden oefenen en of ze juist wel of niet de tijdsbalk erbij wilden.

Goed Snel Rekenen (Premium) in 11 talen

In de app kun je kiezen uit 11 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Nepalees, Bokmål Noors, Pools, Spaans en Zweeds. Op deze website, mm.breuking.nl, is informatie in die talen te vinden.

Goed Snel Rekenen (Premium) in de toekomst

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van de app voor Android en Apple, zowel didactisch als technisch.

Goed Snel Rekenen (Premium) is een onmisbaar en methodeonafhankelijk instrument voor het hoofdrekenen!

Veel plezier en succes met Goed Snel Rekenen (Premium)!Colofon

Deze app is ontwikkeld door:
Marleen Breuking didactiek/design marleen@breuking.nl
Manus Breuking techniek/design manus@breuking.nl
Joop Daemen didactiek joop@breuking.nl