De naam staat voor:
Eerst
Goed en dan steeds Sneller Rekenen

 

Goed Snel Rekenen

 

De app Goed Snel Rekenen is ontwikkeld voor iedereen die de basisbewerkingen van het rekenen wil trainen en onderhouden. In de app staan oefeningen met de optel- en aftreksommen tot 100 en de tafels en deeltafels tot en met 10. Dit zijn de noodzakelijke bouwstenen van het rekenen!

 

Einddoel is dat de antwoorden bij optel- en aftreksommen tot 20 en de tafels t/m 10 snel (binnen 2 seconden) uit het geheugen gehaald worden. De sommen zijn dan gememoriseerd.

Voor de sommen tot 100 geldt dat de manier van uitrekenen geautomatiseerd is.

De beste manier is de rijgmethode: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41

Goed Snel Rekenen is een onmisbaar en methodeonafhankelijk instrument voor het hoofdrekenen!

 

Voor wie is de app bedoeld?

De sommen in de app betreffen de leerstof die wordt aangeboden aan basisschool-leerlingen van eind groep 3 tot en met groep 5. Deze leerstof moet de hele basisschooltijd onderhouden worden!

Daarnaast is deze app is ook heel geschikt voor leerlingen van de middelbare school die deze basisbewerkingen op de basisschool onvoldoende hebben getraind of bij wie deze kennis is weggezakt. Het is belangrijk om ze hierbij te begeleiden, omdat deze leerlingen vaak een hoog frustratieniveau hebben opgebouwd!

De app blijkt ook uitermate bruikbaar als hulpmiddel bij remedial teaching en als ‘geneesmiddel’ bij dyscalculie; de meeste kinderen met vermoedens van dyscalculie blijken bij goed hoofdrekenonderwijs hun rekenproblemen te kunnen overwinnen!

 

Geen afleiding in de app

Er is gekozen om een zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijke hoofdrekenmachine te maken, waarbij kinderen niet afgeleid worden door allerlei poespas. De app houdt geen scores van de kinderen bij en kan eindeloos opnieuw gebruikt kan worden. Er wordt niets opgeslagen. De ervaring leert dat de meeste kinderen dit juist fijn vinden! Bovendien weten de meeste kinderen zelf wel wat ze nog moeten oefenen en anders komen ze daar via de app snel achter.
 

De opbouw van de rekenniveaus in de app

Er zit een logische opbouw in de rekenniveaus van de app. Eerst 3 rekenniveaus over optellen en aftrekken, daarna 4 rekenniveaus over vermenigvuldigen en delen. Ieder rekenniveau heeft zijn eigen kleur.

 

optellen en aftrekken tot 10

 

optellen en aftrekken tot 20

 

optellen en aftrekken tot 100

 

de tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10   

 

de tafels van 6, 7, 8, 9                      

 

de deeltafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10

 

de deeltafels van 6, 7, 8, 9

 

Uitgebreid schema opbouw rekenniveaus app Goed Snel Rekenen

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in hoofdrekenen is hier een pdf toegevoegd met een uitgebreid schema van de rekenniveaus in de app met een toelichting daarop.

Klik op Opbouw rekenniveaus app Goed Snel Rekenen om dit schema te openen.

 

Bij ieder somtype hoort een eigen speelscherm

            
 

Hoe kun je app het beste gebruiken?

Oefen sommen eerst zonder tijdsdruk. In de oefenmodus (X) verschijnt na een fout antwoord het goede antwoord. De fout gemaakte sommen worden altijd herhaald. Pas als dit goed gaat ga je op snelheid te trainen. Dus eerst GOED en dan pas SNEL!

 

Houd de volgorde van de sommen in de app aan!

Het is erg belangrijk om de volgorde aan te houden.
Oefen eerst de sommen tot 10 tot je ze allemaal goed maar vooral ook heel snel kent! Dit zijn de belangrijkste sommen van het hoofdrekenen!!

Deze sommen zijn namelijk nodig om de volgende rekensommen te kunnen maken. Die worden daardoor makkelijker om te leren.
Beter goed en lang aan een somtype werken dan te snel door te gaan naar het volgende somtype!

 

Slim de tafels oefenen met de tafelknop

Bij het oefenen van de tafels is het belangrijk om dit zo slim mogelijk te doen.

Om je daarbij te helpen is de tafelknop ontworpen.

De tafelknop is alleen actief als je met tafels gaat oefenen! Zie de voorbeeldknop links:

De tafel op volgorde oefenen.

lichtgroen: niet actief

De tafel door elkaar oefenen.

oranje: geselecteerd

De tafel omgekeerd door elkaar oefenen.

groen: actief maar niet gekozen

 

Een leuk tafelweetje. Alleen in Duitsland en België leren kinderen de tafels net zoals in Nederland. In de meeste andere landen leren ze de tafel omgekeerd, dus 2x1, 2x2, 2x3, 2x4 enz. Met de tafelknop kun je omschakelen naar deze manier van leren!

 

Slimme manier van oefenen bij vermenigvuldigen-delen

Oefen alles rondom één tafel:

de tafel van 2 op volgorde, de tafel van 2 door elkaar en daarna omgekeerd. Oefen ook de deeltafel van 2. De samenhang tussen deze tafels worden dan duidelijker.
 

 Somtype 6, 7, 8, 9 * extra goed oefenen
De tafels van 6, 7, 8, 9 * moeilijk zijn de 16 moeilijkste tafelsommen.
Oefen deze sommen extra goed door elkaar, omgekeerd door elkaar en als deeltafel.

6x6

6x7

6x8

6x9

7x6

7x7

7x8

7x9

8x6

8x7

8x8

8x9

9x6

9x7

9x8

9x9

 

 

 

 

De tijdbalk

Veel kinderen vinden het lekker spannend om per som de tijd te zien die ze nog hebben. Andere kinderen worden daar bloednerveus van. Daarom kun je zelf bepalen of je hem wil zien. Zet hem uit en je ziet de tijdbalk niet meer in het speelscherm. 
 

Wat is de beloning?

Na een sommenreeks laat een Smiley zien hoeveel van die sommen je goed en fout hebt.

Hoe meer sommen goed, hoe vrolijker de Smiley!

Uiteindelijk is de beloning dat je zult merken hoe fijn het is om deze bewerkingen goed en snel te kunnen! Daardoor zul je ervaren dat al het rekenen wat daarop volgt ook beter en sneller gaat!
 
Scoreformulier Hoe ver ben je al met Goed Snel Rekenen?

Om tegemoet te komen aan de wens van een aantal gebruikers om scores bij te houden is er een scoreformulier ontwikkeld op papier. Zie download hieronder.
Klik hier op Scoreformulier GSR in kleur of op Scoreformulier GSR in zwart-wit op het scoreformulier te downloaden. Deze lijst is zowel op school als thuis te gebruiken.
 

Klaar met alle niveaus?

Proficiat! Dan is het vanaf nu heel belangrijk om die kennis bij te houden!

Gebruik de app nu regelmatig voor het herhalen van de sommen. Je kunt dan natuurlijk zelf kiezen welk rekenonderdeel je wilt herhalen, tot je het nooit meer vergeet!

 

De app gebruiken als test

Wil je weten hoeveel je nog weet? Test dan eerst alle niveaus met een sterretje *.
Als je die sommen allemaal goed en snel (2 seconden) kent, dan beheers je alle sommen van de app. Je kunt dan op zoek naar apps die een hoger niveau aanbieden.

 

Achtergrondartikelen over rekenen door Joop Daemen

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in rekenen zijn hier 2 PDFs toegevoegd met een visie op het belang van hoofdrekenen en rekenproblemen, emoties en metacognitie.

Klik op Het belang van hoofdrekenen - Joop Daemen om dit artikel te openen.

Klik op Rekenproblemen, emoties en metacognitie - Joop Daemen voor het tweede artikel.
 

De app Goed Snel Rekenen gratis downloaden

De app is gratis te downloaden. Bij deze versie zijn alle somtypen te oefenen, zonder tijdsdruk en met 4 seconden. Bij de sommen tot 10 en de tafels tot 5 kun je in de gratis app al kiezen voor 10, 20 of 30 sommen en uit alle 6 verschillende tempo's, als voorbeeld van de betaalde app.

 De app is gratis beschikbaar in de App Store en geschikt voor iPhone en iPad
 en gratis beschikbaar in de Play Store.
Klik op de afbeelding van App store of Play store om direct naar de gewenste store te gaan.

 
De app Goed Snel Rekenen kopen

De app is een in-app. Dat wil zeggen dat je vanuit de gratis versie de mogelijkheid hebt om de app te kopen. De app vrijmaken kost ongeveer € 0,99.

Het testen van Goed Snel Rekenen

De app is uitgebreid getest door leerlingen van groep 4 tot en met 8 van Saltobasisschool de Driestam in Eindhoven. De kinderen vonden het erg leuk, waren daardoor zeer gemotiveerd en merkten dat ze beter werden in rekenen! Uit toetsen bleek dit ook!

De leerkrachten waren zeer enthousiast, want ze konden kinderen gericht een onderdeel van het hoofdrekenen laten oefenen of herhalen. Bovendien konden ze met de hele groep op het digibord oefenen!

   
L
eerlingen van de Driestam aan het oefenen
 

Ieder kind oefent volledig op zijn of haar eigen niveau! De kinderen bleken goed in staat om zelf te bepalen welk somtype en op welk tempo ze wilden oefenen en of ze juist wel of niet de tijdsbalk erbij wilden.
 

Goed Snel Rekenen in 11 talen

In de app kun je kiezen uit 11 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Nepalees, Noors, Pools, Spaans en Zweeds. De informatie over de app staat op de website  mm.breuking.nl    

   
          Nepalese vertaalster      Nepalese leerling met tablet

 

Goed Snel Rekenen in de toekomst

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van de app voor Android en Apple, zowel didactisch als technisch.
 

Colofon

Deze app is ontwikkeld door:

Marleen Breuking

didactiek + design

marleen@breuking.nl

Manus Breuking

techniek + design

manus@breuking.nl

Joop Daemen

didactiek + visie rekenen

joop@breuking.nl
  ©M&M Breuking
     
 

Veel plezier en succes met Goed Snel Rekenen!