Goed Snel Rekenen (Premium)

Goed Snel Rekenen (Premium)

De naam staat voor:

Eerst Goed en dan steeds Sneller Rekenen

Goed Snel Rekenen (Premium)

De app Goed Snel Rekenen (Premium) is ontwikkeld voor iedereen die de basisbewerkingen van het rekenen wil trainen en onderhouden.
In de app staan oefeningen met de optel- en aftreksommen tot 100 en de tafels en deeltafels tot en met 10. Dit zijn de noodzakelijke bouwstenen van het rekenen!

Einddoel is dat de antwoorden bij optel- en aftreksommen tot 20 en de tafels t/m 10 snel (binnen 2 seconden) uit het geheugen gehaald worden. De sommen zijn dan gememoriseerd. Voor de sommen tot 100 geldt dat de manier van uitrekenen geautomatiseerd is.
De beste manier is de rijgmethode: 28+13 = 28+10+3 = 38+2+1 = 40+1 = 41.
De moeilijkheidsgraad is aangegeven met sterretjes**.

Voor wie is de app bedoeld?

De sommen in de app betreffen de leerstof die wordt aangeboden aan basisschool-leerlingen van eind groep 3 tot en met groep 5. Deze leerstof moet de hele basisschooltijd onderhouden worden!

Daarnaast is deze app is ook heel geschikt voor leerlingen van de middelbare school die deze basisbewerkingen op de basisschool onvoldoende hebben getraind of bij wie deze kennis is weggezakt. Het is belangrijk om ze hierbij te begeleiden, omdat deze leerlingen vaak een hoog frustratieniveau hebben opgebouwd!

De app blijkt ook uitermate bruikbaar als hulpmiddel bij remedial teaching en als ‘geneesmiddel’ bij dyscalculie; de meeste kinderen met vermoedens van dyscalculie blijken bij goed hoofdrekenonderwijs hun rekenproblemen te kunnen overwinnen!

De opbouw van de rekenniveaus

Er zit een logische opbouw in de rekenniveaus van de app. Eerst 3 rekenniveaus over optellen en aftrekken, daarna 4 rekenniveaus over vermenigvuldigen en delen.

optellen en aftrekken tot 10 optellen en aftrekken tot 20 optellen en aftrekken tot 100 de tafels van 0 tot 5 en 10 de tafels van 6 tot 9 de deeltafels 1 tot 5 en 10 de deeltafels van 6 tot 9

Uitgebreid schema opbouw rekenniveaus in de app

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in hoofdrekenen is hier een pdf toegevoegd met een uitgebreid schema van de rekenniveaus in de app met een toelichting daarop.
Klik op Uitgebreid schema opbouw rekenniveaus GSR (Premium) om dit te openen.

Ieder somtype heeft een eigen speelscherm

Hoe kun je de app het beste gebruiken?

Oefen sommen eerst zonder tijdsdruk. In de oefenmodus (X) verschijnt na een fout antwoord het goede antwoord. De fout gemaakte sommen worden altijd herhaald.
Vooral bij de sommen tot 10 en tot 20 blijkt vaak dat een kind nog materiaal nodig heeft. Maak hier gebruik van, tot je zeker weet dat een kind het zonder kan! Voorbeelden van goed materiaal zijn Unifux Cubes, (of Legoblokjes), de Getallenlijn, en Numicon. Die materialen laten de 10-structuur op verschillende wijze zien.

Pas als dit goed gaat ga je op snelheid trainen. Beter goed en lang aan een somtype werken dan te snel doorgaan naar het volgende somtype! Dus eerst GOED en dan pas SNEL!

Houd de volgorde van de sommen in de app aan!

Het is erg belangrijk om de volgorde aan te houden. Oefen eerst de sommen tot 10 tot je ze allemaal goed maar vooral ook heel snel kent! Dit zijn de belangrijkste sommen van het hoofdrekenen!! Deze sommen zijn namelijk nodig om de volgende rekensommen te kunnen maken. Die worden daardoor makkelijker om te leren.

Tips

Slim de tafels oefenen met de tafelknop

Bij het oefenen van de tafels is het belangrijk om dit zo slim mogelijk te doen. Om je daarbij te helpen is de tafelknop ontworpen. De tafelknop is alleen actief als je met tafels gaat oefenen! Zie de voorbeeldknop links:
De tafel op volgorde oefenen
De tafel door elkaar oefenen
De tafel omgekeerd door elkaar oefenen

Slimme manier van oefenen bij vermenigvuldigen-delen

Oefen alles rondom één tafel: de tafel van 2 op volgorde, de tafel van 2 door elkaar en daarna omgekeerd. Oefen ook de deeltafel van 2. De samenhang tussen deze tafels worden dan duidelijker.

Somtype 6, 7, 8, 9 * extra goed oefenen

Bij het oefenen van de tafels is het belangrijk om dit zo slim mogelijk te doen. De sommen van de tafels 6, 7, 8, 9 * (*moeilijk) zijn de 16 moeilijkste tafelsommen. Oefen deze sommen extra goed door elkaar, omgekeerd door elkaar en als deeltafel.

De tijdbalk aan of uit

Veel kinderen vinden het lekker spannend om per som de tijd te zien die ze nog hebben. Andere kinderen worden daar bloednerveus van. Daarom kun je zelf bepalen of je hem wil zien. Zet hem uit en je ziet de tijdbalk niet meer in het speelscherm.

Klaar met alle niveaus?

Proficiat! Dan is het vanaf nu heel belangrijk om die kennis bij te houden! Gebruik de app nu regelmatig voor het herhalen van de sommen. Je kunt dan natuurlijk zelf kiezen welk rekenonderdeel je wilt herhalen, tot je het nooit meer vergeet!

De app gebruiken als test

Wil je weten hoeveel je nog weet? Test dan eerst alle niveaus met een sterretje*. Als je die sommen allemaal goed en snel (2 seconden) kent, dan beheers je alle sommen van de app. Je kunt dan op zoek naar apps die een hoger niveau aanbieden.

Wat is de beloning?

Geen afleiding in de app

Er is gekozen om een zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijke hoofdrekenmachine te maken, waarbij kinderen niet afgeleid worden door allerlei poespas. De app houdt geen scores van de kinderen bij en kan eindeloos opnieuw gebruikt kan worden. Er wordt dus niets opgeslagen. De ervaring leert dat de meeste kinderen dit juist fijn vinden! Daarnaast hebben de meeste kinderen geen scoreoverzicht nodig. Ze weten zelf wel wat ze nog moeten oefenen en anders komen ze daar via de app snel achter.

Hoe meer sommen goed, hoe vrolijker de Smiley!

Na een sommenreeks laat een Smiley zien hoeveel van die sommen je goed en fout hebt. Hoe meer sommen goed, hoe vrolijker de Smiley!
Uiteindelijk is de beloning dat je zult merken hoe fijn het is om deze bewerkingen goed en snel te kunnen doen! Daardoor zul je ervaren dat al het rekenen dat daarop volgt ook beter en sneller gaat!

Downloads

De app Goed Snel Rekenen

De app is gratis te downloaden.
De gratis app is vanaf nu volledig te gebruiken!

De app reclamevrij maken

Deze app biedt in-app-aankopen. Vanuit de gratis versie is er de mogelijkheid om de app te kopen.
De app al gekocht? Klik dan op 'Aankoop herstellen' (Apple) of 'Kopen' (Android) in de app om de reclame te verwijderen.


Nieuw! Goed Snel Rekenen Premium

Speciaal voor gezinnen en voor scholen is er nu de volledige versie van de app Goed Snel
Rekenen: Goed Snel Rekenen Premium.

Apple: Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld. Android: U kunt op Google Play gekochte apps delen met tot wel vijf gezinsleden via de Google Play-gezinsbibliotheek.

Goed Snel Rekenen Goed Snel Rekenen Premium
Gratis
Volledig te gebruiken
Reclame vrij
Reclame vrij maken (in-app aankoop)
Delen met gezin (iOS) / Gezinsbibliotheek (Android)
Speciaal voor scholen
Klik op de afbeelding om direct naar de App Store te gaan
Klik op de afbeelding om direct naar de Play Store te gaan

Scoreformulier Goed Snel Rekenen downloaden

Om tegemoet te komen aan de wens van een aantal gebruikers om scores bij te houden is er een scoreformulier ontwikkeld op papier.
Klik op Scoreformulier GSR (Premium) in kleur of op Scoreformulier GSR (Premium) in zwart-wit om het gewenste scoreformulier te downloaden. Deze lijst is zowel op school als thuis te gebruiken.

Achtergrondinformatie

Achtergrondartikelen over rekenen door Joop Daemen

Voor de deskundigen en geïnteresseerden in rekenen zijn hier 2 PDF's toegevoegd met een visie op het belang van hoofdrekenen en rekenproblemen, emoties en metacognitie.
Klik op Het belang van hoofdrekenen - Joop Daemen om dit artikel te openen.
Klik op Rekenproblemen, emoties en metacognitie - Joop Daemen voor het tweede artikel.

Het testen van Goed Snel Rekenen

De app is uitgebreid getest door leerlingen van groep 4 tot en met 8 van Saltobasisschool de Driestam in Eindhoven. De kinderen vonden het erg leuk, waren daardoor zeer gemotiveerd en merkten dat ze beter werden in rekenen! Uit toetsen bleek dit ook! De leerkrachten waren zeer enthousiast, want ze konden kinderen gericht een onderdeel van het hoofdrekenen laten oefenen of herhalen.

Ieder kind oefent volledig op zijn of haar eigen niveau! De kinderen bleken goed in staat om zelf te bepalen welk somtype en op welk tempo ze wilden oefenen en of ze juist wel of niet de tijdsbalk erbij wilden.

Goed Snel Rekenen in 11 talen

In de app kun je kiezen uit 11 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Nepalees, Bokmål Noors, Pools, Spaans en Zweeds. Op deze website, mm.breuking.nl, is informatie in die talen te vinden.

Goed Snel Rekenen in de toekomst

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van de app voor Android en Apple, zowel didactisch als technisch.

Goed Snel Rekenen (Premium) is een onmisbaar en methodeonafhankelijk instrument voor het hoofdrekenen!

Veel plezier en succes met Goed Snel Rekenen (Premium)!Colofon

Deze app is ontwikkeld door:
Marleen Breuking didactiek/design marleen@breuking.nl
Manus Breuking techniek/design manus@breuking.nl
Joop Daemen didactiek joop@breuking.nl